Individueel leren

Hieronder is beschreven hoe je individueel de oefeningen kunt doen die nodig zijn om Next Level Learning te bereiken. Dit is een subpagina van de pagina over zelfstandig leren.

Individueel leren bestaat uit een combinatie van oefeningen die je doet met behulp van het boek ‘Bewustzijn upgrade’ en de tool voor Next Level Learning. De tool bestaat uit twee animaties, de eerste heeft de titel ‘Een nieuw perspectief’ en de tweede heeft de titel ‘Wat je nodig hebt voor Next Level Learning’. Hieronder worden naar deze verschillende animaties verwezen met 1 (eerste) of 2 (tweede).

 

Praktische richtlijnen voor individueel leren

 

Er zijn een aantal aandachtspunten waarmee je het resultaat van de oefeningen positief kunt beïnvloeden:
- leg er geen tijdsdruk op.
- rond een oefening af voordat je ermee ophoudt.
- maak geen tijdsplanning over wanneer je wat doet.
- probeer het langzaam te doen met aandacht.
- neem geregeld pauzes (naast de aangegeven pauzes)

 

Een aantal oefeningen herhaal je meerdere keren en bij sommige oefeningen doe je de eerste keer iets anders dan de volgende keren waar dat wordt vermeld.

Oefening 1:
1a) Doe de oefening zoals beschreven op pagina 51 van de tool (zonder een ander). Je checkt voor jezelf bij iedere vraag of je het kan uitleggen.

1b) Je checkt of je kunt uitleggen wat je in het boek bij de waarnemingen 1-8 op pagina 18-26 ziet aan de hand van wat je bij vraag 1-6 hebt gezien in de 2de animatie van de tool. Lees voordat je dit gaat doen de introductie tot de waarnemingen in het boek op pagina’s 15-17.

 

Oefening 2:
2a) Doorloop de eerste animatie en leg uit wat je ziet gebeuren op pagina’s 6 en 8 aan de hand van wat je hebt begrepen van animatie 2 en de waarnemingen uit het boek.

Oefening 3:
3a) Doe de oefening zoals beschreven op pagina 52 en 53 van de tool (zonder een ander). De eerste keer dat je deze oefening doet schrijf je je antwoorden op, zowel voor de drie hoofdvragen als de drie subvragen a, b en c. Elke keer daarna neem je bij deze oefening een andere casus maar schrijf je je antwoorden niet meer op.

 

3b) Check je antwoorden van de 1ste vraag (en subvragen) van pagina 53 met de waarnemingen 1, 2, 3, 4 en 5 en bijbehorende beschrijvingen op de pagina’s 18-23. Doe deze check zowel voor de casus van deze sessie als ook voor de casus van de eerste keer dat je deze oefening deed (en waarvan je de antwoorden hebt opgeschreven). Met betrekking tot de antwoorden die je oorspronkelijk bij 3a hebt opgeschreven schrijf je op wat er eventueel aan verandert (en behoud ook de oorspronkelijk tekst).

Neem pauze en kijk daarna terug op bovenstaande oefeningen. Als er flinke spanningen zijn opgetreden of als er nog steeds spanning, irritatie, verwarring, onrust, twijfel, vraagtekens, onduidelijkheid, neiging tot opmerkingen maken, afhaken, er van afmaken etc is ga dan terug naar oefening 1 en herhaal het geheel. De volgende keer als je hier bent aangeland ga je na deze pauze verder naar de volgende oefening.

 

Oefening 4:
4a) Doe de tweede oefening zoals beschreven op pagina 54 van de tool (zonder een ander).

 

4b) Check je antwoorden van de 1ste vraag (en subvragen) van pagina 53 met de waarnemingen 1, 2, 3, 4 en 5 en bijbehorende beschrijvingen op de pagina’s 18-23 van het boek.

Oefening 5:
5a) Als er spanningen optreden in de bovenstaande oefeningen, wat is daarvan de oorzaak? Schrijf dit antwoord op.

 

5b) Check je antwoord van 5a met wat je ziet bij vraag 1, 2 en 3 van de 2de animatie en check het daarna met de waarnemingen 1, 2, 3, 4 en 5 en bijbehorende beschrijvingen op de pagina’s 18-23 van het boek.

 

5c) Als je deze oefening al een keer gedaan hebt vergelijk je je antwoord met het antwoord van de vorige keer.

Oefening 6:
6a) Als er spanningen optreden in de bovenstaande oefeningen, wat is er dan nodig om tot ontspanning te komen zonder iets aan de situatie of omstandigheden te veranderen? Schrijf dit antwoord op.

 

6b) Check je antwoord van 6a met wat je ziet bij de vragen 4, 5, 6 en 7 van de 2de animatie en check het daarna met de waarnemingen 6, 7 en 8 en bijbehorende beschrijvingen op de pagina’s 23-26 van het boek.

 

6c) Als je deze oefening al een keer gedaan hebt vergelijk je je antwoord met het antwoord van de vorige keer.

Neem pauze en ga daarna terug naar oefening 2 en herhaal het geheel. Daarna kun je hier stoppen en heb je de oefeningen voltooid.

Je bereikt automatisch Next Level Learning

 

Lees verder op de pagina over zelfstandig leren onder de kop ‘Je bereikt automatisch Next Level Learning’.